Privacy Policy

การยอมรับในนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว คือคำแนะนำ คำชี้แจง และเป็นคู่มือในการรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ระหว่างสมาชิก กับ ชิป999 โดยสมาชิกได้ยินยอม และเห็นด้วยกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัวของเรา ตลอดช่วงระยะเวลาที่เป็นสมาชิกเพื่อรับบริการกับทางเว็บไซต์

นโนบายดังกล่าวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดเวลา สมาชิกจึงควรตรวจสอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อผิดพลาดหรือขัดแย้งในเอกสารฉนับนี้ ให้ยึดเอาเอกสารอัพเดทล่าสุดเป็นตัวหลักในการบังคับใช้

จุดมุ่งหมายของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ระบบการป้องกันนโยบายความเป็นส่วนตัว และดูแลรักษาข้อมูล คือความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ และได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม ในการเดิมพันออนไลน์ไปกับเราอย่างมั่นใจทุกๆ การบริการ

ในเบื้องต้น เราได้นำเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย ที่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสในการย้ายฐานข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างด้วยเทคโนโลยีไฟร์วอล (firewall) ที่ทันสมัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของสมาชิกถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกโจรกรรม หรือเกิดการสูญหายได้

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

สมาชิกที่สมัครรับบริการกับ ชิป999 ต้องทำการให้ข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น คือ ชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ พร้อมหลักฐานยืนยันว่าสมาชิกมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎของกิจการเดิมพัน รวมถึง ชื่อ-สกุลของสมาชิก ในการเพื่อตรวจสอบบัญชีฝาก-ถอนเงิน และอีเมล เพื่อจัดส่งข้อเสนอพิเศษ หรือ จดหมายข่าว

หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากเรา สามารถแจ้งความประสงค์ในการไม่รับข้อมูลใดๆ เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการยกเลิกการส่งข่าวสารในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลตามจริง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งในการบริการปัจจุบัน และบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่ได้ให้ไว้กับทางเรานั้น จะถูกรักษาเป็นอย่างดี โดยทางเราจะไม่นำข้อมูลของท่านออกไปใช้เพื่อการค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง และจะไม่มีการจำหน่าย ทำซ้ำ หรือให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน หมั่นตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ผู้อื่นมากระทำการอันมิชอบกับบัญชีสมาชิกของท่านได้

ข้อมูลผู้เข้าชม

ทางเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จาก คุกกี้ และ ไอพีแอดเดรส ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขี้น ให้ท่านได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม และได้รับความบันเทิงอย่างไม่มีสะดุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้

การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เมื่อสมาชิกได้ลงทะเบียน และให้ข้อมูลไว้กับทางเว็บไซต์ของเรานั้น เราจึงมีข้อผูกพันในการใช้ข้อมูลของท่าน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายที่ตรงกัน ว่าเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร เราจึงได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้

นโนบายคำร้องต่อข้อมูลสมาชิกเพื่อการใช้งาน

  • เป็นการยืนยันความเป็นสมาชิกตัวจริง และเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้งานกับเรา
  • เพื่อการป้องกันฉ้อโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น หรือกระทำการมิชอบ
  • รับสิทธิ์ในการรับแจ้งข่าวสารไปยังสมาชิก หากมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
  • เพื่อการวางแผนความปลอดภัยล่วงหน้า
  • สำหรับการพัฒนาการบริการของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิก การให้ใช้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ 

  • เมื่อมีการติดต่อสมาชิก การส่งคำร้องเพื่อตรวจสอบ หรือสอบถามโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
  • เมื่อมีการแจ้งเตือนสมาชิกในการบริการ เช่น ต้องการรับบริการเสริม และเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น จึงต้องมีการติดต่อกับสมาชิกโดยตรง หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูล สามารถขอยกเลิกหรือปฏิเสธได้
  • เมื่อไม่ต้องการรับแจ้งข้อมูลใดๆ
  • ในกรณีที่มีการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการบริการหลัก เช่น การสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

 

 การเข้าใช้งานของสมาชิก ไม่ว่าจากอุปกรณ์ใดก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริการของเรานั้นสามารถเข้าใช้งานจากทุกที่และทุกอุปกรณ์ ทางเราได้ทำความเข้าใจและเข้มงวดกับบริษัทคู่สัญญาในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคในการนำข้อมูลลูกค้าอันต้องเป็นไปเพือการนำเสนอการบริการที่ดีกว่าเท่านั้น

โดยปกติแล้ว ข้อมูลของสมาชิกจะมีการใช้งานภายในกิจการของเราเท่านั้น แต่จะมีบางครั้งที่ทางเราได้ให้บริษัทภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ หรือพัฒนาระบบ และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกให้เรียบร้อย (ตัวอย่าง เว็บโฮสต์ติ้ง, การซ่อมบำรุง, การติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัย, บริษัทที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินกับเรา) บางครั้งบริษัทเหล่านี้อาจมีความจำเป็นต้องตรวจสอบ หรือเรียกดูคุกกี้จากเว็บบราวเซอร์ของท่าน

การเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกให้ปลอดภัย

แม้ทางเราจะใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาแอบอ้างในบัญชีสมาชิกของท่าน แต่เราก็ยังอยากให้สมาชิกตระหนักไว้เสมอว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำ หรือทัดเทียมในระดับเดียวกัน สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อสมาชิกเป็นผู้ใช้งานที่ดี และแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์อันน่าสงสัยเกิดขึ้นกับบัญชีผู้เล่นของท่าน

ทางเราได้มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การเข้าสู่ระบบ ที่กระทำได้สำหรับผู้มี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเท่านั้น โดยเราเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงและอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

ใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของสมาชิก?

ข้อมูลสมาชิกจากการลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่ ในที่นี่อาจหมายถึง พนักงานของบริษัท/ พันธมิตร/ ผู้รับเหมา/ ผู้ถูกว่าจ้าง/ จะเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ เพื่อการให้บริการกับท่าน ทั้งนี้ทางเราได้ทำการคัดกรองเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกอย่างจำกัด และจะมีการบันทึกการเข้าถึงข้อมูลไว้ทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบ

เมื่อสมาชิกยอมรับ ให้มีการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสามารถนำไปใช้, บันทึก, จัดเก็บ ซึ่งผู้กระทำการกับข้อมูลอาจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ชิป999/พันธมิตร/ผู้ถูกว่าจ้างจากภายนอก และทางเรามีสิทธิ์ในการระงับ หรือ ยกเลิก บัญชีการใช้งานของสมาชิกทันที หากพบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความผิดปกติ ไม่ตรงกับที่กล่าวแจ้ง เพื่อนำข้อมูลขึ้นสู่การตรวจสอบในขั้นต่อไป

การเฝ้าสังเกตข้อมูล

ทางเราจะมีการเผ้าดูและจัดเก็บข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ (เช่น บันทึกข้อมูลเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์ และบันทึกการสนทนาสด อีเมล) ให้เป็นไปเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการกล่างอ้าง ไม่ยอมรับ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือท่าน ตกลงให้กระทำการอันใดต่อบัญชีผู้เล่น

การเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด และการยกเลิกรับกิจกรรม

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และโปรโมทสินค้า ทางเราอาจมีการจัดโปรโมชั่นและแจ้งให้ท่านทราบโดยตรงผ่านหน้าเว็บ หรือผ่านพันธมิตร หรือสื่อตัวอื่นๆ และเมื่อท่านยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ทางเราอาจมีการติดต่อทาง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความ แฟ็กส์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ต้องการให้ทางเราติดต่อท่านด้วยเหตุผลทางการตลาด ท่านสามารถแจ้งออกจากโปรแกรม หรือกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา

การใช้คุกกี้ และหน่วยความจำของเว็บบราวเซอร์

ทางเราอาจมีการใช้งานคุกกี้ในเว็บบราวเซอร์ของท่าน เมื่อสมาชิกเข้าใช้งานเว็บ www.chips999.com โดยคุ้กกี้ จะเป็นหน่วยความจำที่จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบข้อความเล็กๆ ในเว็บบราวเซอร์จากคอมพิวเตอร์ของสมาชิก การที่เราใช้งานคุกกี้ ก็เพื่อให้มีการเก็บอัตลักษณ์และจดจำการใช้งานของสมาชิกเมื่อเข้ามาใช้งานเว็บในครั้งต่อไป ซึ่งสมาชิกสามารถปฎิเสธการยินยอมใช้งานดังกล่าว เพื่อให้เว็บของเรา หรือเว็บอื่นๆ ไม่ให้จดจำหรือใส่ข้อมูลไปในคุกกี้ของท่านได้ โดยการเข้าไปลบข้อมูลในส่วนของคุกกี้และเว็บบราวเซอร์ของท่านสมาชิกเอง

บทสรุปด้านความปลอดภัย

เพื่อให้การบริการของเราเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในบางครั้ง การส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม จะทำให้งานของเราดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเอกสารดังกล่าวนั้นอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และ คุกกี้ของเว็บบราวเซอร์เมื่อเข้าใจงานเว็บไซต์ของเรา

อาจมีการขอความร่วมมือสมาชิก ให้ส่งเอกสารอันเป็นข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อีเมล รหัสผู้ใช้ เบอร์โทร วันเกิด และ ข้อมูลการฝาก-ถอน) เพื่อให้การทำงานและการให้บริการของเราเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเราจะทำการเก็บข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับและปลอดภัย และข้อมูลที่ได้ จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนางานบริการของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อาจมีการเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านเข้าใช้งานที่หน้าเว็บใด การใช้งานผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ให้เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกทุกท่าน และเหมาะสมกับเทคโลยีที่รองรับให้มากที่สุด

เพราะการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของสมาชิก ถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเราที่จะต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวก สบาย และสนุกกับเกมส์เดิมพันต่างๆ อย่างไร้กังวัล การรับส่งข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของสมาชิกในแต่ละครั้ง จึงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกท่าน และการบริการที่ดียิ่งขึ้นของเรา